اگه جزء اون دسته از کسانی هستید که میگید دیگه وقتی برای آموزش دیدن ندارم، پیشنهاد میکنم که حتماً این فایل رو گوش بدید…