به جرأت میشه گفت که مهمترین باور برای رسیدن به هر موفقیتی اینه که “من هم میتونم”

پس این فایل رو بارها و بارها بادقت بشنوید تا باورش کنید!