یک سوال مهم! و یک پاسخ سرنوشت ساز!

چرا فقرا هر روز فقیرتر می شوند؟ و ثروتمندان هم ثروتمندتر؟ راه حل این مسئله چیست؟

در این فایل درباره اقشار جامعه ازنظر مالی صحبت شده و دلیل اصلی نتایج مالی در افراد مخلف بیان گردیده است. همچنین راهکار اصولی و دائمی برای حل مشکلات مالی ارائه شده است.