وقتی در مسیر درست هستید و به مسائل و تضادهایی برخورد می کنید، به این معنی هست که زمان تغییر فرا رسیده!

وقتی به آگاهی و ذهنیت جدید می رسید، بدون شک شرایط جدیدی رو هم تجربه خواهید کرد چون منشا همه چیز ذهن ماست. نکته مهم اینجاست که ما باید اینو درک کنیم گاهی اوقات قبل از بدست آوردن چیزی، باید یک سری چیزها رو رها کنیم.

بعنوان مثال اگه میخوایم که یک کارآفرین باشیم شاید لازم باشه کارمندی رو رها کنیم و…