آب بعنوان یک عنصر هوشمند، ویژگیهایی داره که اگر ما هم اون ویژگیها رو در خودمون ایجاد کنیم خیلی از مسائل و مشکلات در زندگی مون حل میشه…