احتمالا شما هم اینو تجربه کردید که هروقت تصمیم به تغییری گرفتید، اوایل مسیر خیلی با هیجان و انگیزی بالا شروع کردید اما کمی که جلوتر رفتید با کاهش انگیزه روبرو شدید.

در این فایل چند مورد از دلایل کاهش انگیزه و همچنین راهکارهای کاربردی برای ایجاد شور و اشتیاق و انگیزه مجدد بیان شده است.