اولین و مهمترین اقدام برای پاکسازی ذهنی و رهایی از زباله های ذهنی، پذیرش است…

گاهی اوقات ما اینقدر درگیر فکر کردن به ایرادهای دیگران هستیم و روی این موضوع تمرکز می‌کنیم، که یادمون میره که همه ما انسان هستیم و هیچ انسانی کامل نیست و خودِ ما هم از این موضوع مستثنی نیستیم.