انسان زمانی موفق است که از روی شور و اشتیاق عمل کند. شور و اشتیاق در کار مثل یک کاتالیزور قوی عمل میکنه و باعث میشه که سرعت پیشرفت‌مون بیشتر بشه…