دوره جامع ثروتِ من

دوره جامع ثروتِ من

درباره این دوره:

در وجود همه انسانها سه انگیزه برای زندگی وجود دارد: سلامتی، عشق و ثروت. که هیچکدام نسبت به دیگری برتری ندارد و اگر هریک از آنها حذف شود، زندگی مان دچار نقص می گردد. جایگاه سلامتی در جسم است، جایگاه عشق در روح است و جایگاه ثروت در ذهن. برای پیشرفت در زندگی و رسیدن به تکامل باید هر سه انگیزه را بصورت موازی پیش ببریم زیرا آنها ارکان اصلی زندگی هستند. جسمِ سالم، روحِ عاشق و ذهنِ ثروتمند، هر انسانی را به خوشبختی و سعادت می رساند.

همه ما انسانها دوست داریم که ثروتمند باشیم زیرا ثروت، آزادی و استقلال که پایه و اساس زندگی و مهمترین نیاز ماست را به همراه دارد. اما چرا درصد خیلی کمی از انسان ها به ثروت می رسند؟ پاسخ این سوال می تواند آینده هر شخصی را دگرگون کند. زیرا ثروتمند شدن یک علم است مانند ریاضی و هندسه که یک فرمول مخصوص دارد و هرکس از این فرمول استفاده کند مطمئناً ثروتمند می شود.

فایل صوتی معرفی دوره:

این دوره شامل پنج بخش اصلی می باشد که هر بخش نیز حاوی 10 جلسه آموزش است.

همه محصولات آموزشی

در اپلیکیشن "بهشت من"