رویدادها و همایش ها

ما 1 رویداد برای شما پیدا کردیم
ebn-for-web-1170x350

کارگاه اعتماد به نفس و عزت نفس

180/000 تومان

اگر هریک از ویژگیهای زیر را دارید: انواع ترس ها (دیده شدن، حضور در جمع و..) انواع ناتوانی ها (درخواست کردن، نه گفتن و..) انواع وابستگی ها (به افراد، گوشی …

18:00 - 20:00
19 تیر 1402
شیراز