این بخش شامل پادکست های کوتاه با موضوعات مهم در ابعاد مختلف زندگی می باشد که بخش هایی از دوره های آموزشی مختلف است.