همه ما آیه معروف “ادعونی استجب لکم” رو شنیدیم که خداوند می فرماید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را

اما در اکثر موارد انگار درخواست های ما بی پاسخ می مونن و ما جوابی دریافت نمیکنیم! توی این فایل دلیل این موضوع از نظر علمی بیان شده و قراره که کلی آگاهی جدید و جذاب کسب کنید.

پس این فایل باارزش رو ازدست ندید و حتماً چند بار گوش کنید.