دوپینگ ذهنی

دوپینگ ذهنی

برنامه ریزی هوشمندانه ذهن ناخودآگاه

برنامه ریزی مجدد ذهن تان را شروع کنید

در بخش دوپینگ ذهنی می توانید با استفاده از تکنیک های ساده اما موثر، ذهن تان را برای موفقیت برنامه ریزی کنید!

podcast

پادکست ها

نکات مهم و ضروری
pngtree-sitting-and-meditating-yoga-woman-illustrations-with-green-leaves-png-image_2218157

مراقبه ها

رسیدن به آرامش درونی
online-music-player-with-headphone-tune-note-music-vector-icon-illustration-mobile-music-technology-music-icon-concept-white-isolated_138676-476

عبارات تاکیدی

برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه
woman-relaxing-home-girl-drinking-hot-tea-reading-book-armchair-flat-vector-illustration-leisure-evening-literature_74855-8684

آگاهی و آرامش

رسیدن به آرامش ازطریق آگاهی
tim_success_by_robikucluk_4x

نتایج کاربران

با شنیدن نتایج دوستانتان انرژی بگیرید
group-people-in-contemporary-art-gallery-vector-28022199

گالری تجسم

آگاهانه به خواسته هات توجه کن

پاکسازی ذهن

کسی که زباله های بیشتری را از خانه خود، به سطل زباله میریزد، خانه تمیزتری دارد ! ساده است، نه !؟

Therapist-cartoon-cloud-meditate-relax-hypnotherapist
بعید است کسی زباله های خانه خود را زیر سرش بگذارد و بگیرد بخوابد. همه افراد در دور ریختن زباله های خانه خود بسیار جدی هستند، با این وجود جالب است که کلی زباله قدیمی و گندیده، در ذهن و روان اکثر انسانها هست ولی هرگز به آنها دست نمی زنند زیرا اصلا حواسشان نیست که این زباله ها چه وضعیت گندی را در زندگیشان به وجود آورده اند! که اگر به این موضوع آگاه بودند، قبل از اینکه بخواهند زباله های خانه خود را به سطل زباله بریزند، زباله های ذهنی خود را از وجود خود جدا میکردند.
زباله های ذهنی انواع مختلفی دارند! باورهای مسموم، نگرشهای غلط و مخرب، طرز فکر خاص، خاطرات کهنه و آزاد دهنده قدیمی و… چند نمونه از این زباله های بدرد نخور هستند. برخی ها دائم عادت دارند خود را سرزنش کنند، برخی ها باور دارند همه مردم سودجو و خطرناکند، برخیها سالهاست این باور را در ذهن خود دارند که چون در ایران زندگی میکنند بنابراین نمیتوانند موفق یا ثروتمند شوند، برخی ها باور دارند نمیتوان رابطه عاطفی زیبا ایجاد کرد چون همه خائن هستند ! برخی ها دائم فکر میکنند مشکلی در زندگیشان هست و باید چیزی را حل کنند یا کلی تلاش کنند، کینه ها، رنجش ها و کلی زباله گندیده دیگر که افراد برای سالها حمل کننده آنها میشوند و در نتیجه رویدادهای زندگیشان نیز تایید کننده همین زباله ها و باورهای مسموم و معیوب می شود.
همانطور که قبلا گفته شده، مسیر رشد، بیش از آنکه مسیر افزودن چیزی به درون شما باشد، مسیر کندن و جدا کردن زباله ها و چیزهای به درد نخور از وجودتان است. تعویق را کنار بگذارید و از همین اکنون بروید فکر کنید ببینید چه زباله هایی را سالهاست که حمل کرده اید و سپس به فکر دور ریختن این زباله ها باشید. باور کنید هیچ کاری مهم تر از اینها ندارید زیرا تمام مشکلات فعلی در زندگیتان نیز حاصل تعصب شما روی نگهداری و حفظ این زباله هاست! کافیست فقط چند زباله را دور بریزید، آنگاه تفاوت بزرگی را شاهد خواهید شد.

همه محصولات آموزشی

در اپلیکیشن بهشت من