چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟

مراحل پرداخت

جهت خرید محصولات آموزشی و پرداخت بهای آنها لازم است که فرم پرداخت نهایی (شامل: نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و آدرس ایمیل) را پر کنید و از طریق درگاه بانکی مراحل پرداخت را انجام دهید.

نکته: شما کافیست که فقط یکبار فرم پرداخت را پر کنید و در خریدهای بعدی، دیگر نیازی به این کار نیست!

ضمناً با هربار خرید محصولات ۱۰% از مبلغی که پرداخت می‌کنید، به اعتبار هدیه شما اضافه می‌شود! و شما می توانید که در خریدهای بعدی از این مبالغ استفاده نمائید.