آشنایی با “اسحاق فخیره”

آشنایی با “اسحاق فخیره”

من “اسحاق فخیره” هستم،

مدیر و موسس گروه آموزشی “بهشت من

و تا همین چند سال پیش، یک ورشکسته بودم که از شرایط بدِ زندگیم بشدت رنج می بردم، تا اینکه یک روز من هم مثل شما دوست خوبم به این مسیر زیبا هدایت شدم و از این بابت خیلی ذوق زده بودم چون یک روزنه امید به رویم باز شده بود و راهی پیدا کرده بودم که من را از شرِّ بدهکاریها و بدبختی ها نجات می داد!

از همون روزهای اولی که وارد این مسیر شدم، تغییرات یکی بعد از اون یکی توی زندگیم ایجاد شد، انگار زندگی داشت اون روی خوشش رو بهم نشون می داد! ادامه تحصیل دادم، سالها مطالعه و پژوهش کردم، تجربیات بسیار ارزشمندی بدست آوردم و با شور و اشتیاق این مسیر را ادامه دادم تا امروز که به لطف خدای مهربان به موفقیت های خیلی بزرگی رسیدم، یک زندگی آرام و ایده آل همراه با استقلال و آزادی مالی، رابطه ای زیبا و رویایی با همسر و فرزندم و…

و خیلی خوشحالم از اینکه به یاری خداوند تا این لحظه چندین هزار نفر از سراسر دنیا با استفاده از آموزشها و تجربیاتی که من در اختیارشان قرار دادم، تونسته اند در ابعاد مختلف زندگی شان پیشرفت های چشمگیری را ایجاد کنند.

آشنایی بیشتر با

گروه آموزشی "بهشت من"

home-online-art-app-download-image