درباره ما

"بهبود زندگی"

از طریق آموزش و یادگیری

گروه آموزشی و پژوهشی بهشت من

گروه آموزشی بهشت من به مدیریت اسحـاق فخیـره، متشکل از افرادی متخصص و توانمند است که توانسته اند مسیر زندگی شان را تغییر دهند و اکنون آماده اند تا سایر انسان ها را نیـز در این مسیـر یـاری نماینـد. گروه آموزشی بهشت من پس از چند سال تلاش در زمینه آموزش اصول موفقیت فردی، با برگزاری کارگاههای آمـوزشـی حضـوری و غیـرحضـوری تـوانسته است به انسانهای زیادی در سراسر دنیا اصول موفقیت را آموزش دهد و شاهد رشد و پیشرفت چشمگیر این افراد باشد.

0

سال تجربه
در زمینه آموزش

0 +

جلسه
آموزش کاربردی

0

دانشجو
و کاربر فعال

0 +

مهارت
و دوره آموزشی

مکانی عالی برای رشد

اگر خودتان بخواهید، ما به شما کمک می کنیم که خالق سرنوشت خودتان باشید!