یک خبر خوب!

یک فرصت عالی!

با انجام دادن فعالیت های مختلف در سایت هدیه نقدی دریافت کنید! و برای خرید محصولات آموزشی از هدایای نقدی تان استفاده نمایید!

چطور میتونم امتیاز کسب کنم؟

یک حساب کاربری ایجاد کنید (ثبت نام در سایت) و ۱۰۰۰۰ تومان هدیه دریافت کنید!

اگر هر روز وارد سایت شوید (ورود به حساب کاربری) ۵۰۰ تومان هدیه دریافت می کنید!

اولین دیدگاه خود را در بخش های مختلف سایت بنویسید و ۵۰۰۰ تومان هدیه دریافت کنید! و همچنین دریافت ۱۰۰۰ تومان هدیه برای نوشتن دیدگاه های بعدی!

هنگام خرید محصولات 10% از مبلغی که پرداخت می‌کنید، به اعتبار هدیه شما اضافه می‌شود!

%10 از مبلغی که برای خرید محصولات پرداخت می‌کنید

به اعتبار هدیه شما اضافه می‌شود!

0

تومان هدیه
برای عضویت در سایت

0

تومان هدیه
برای نوشتن اولین دیدگاه

0

تومان هدیه
برای نوشتن دیدگاه های بعدی

0

تومان هدیه
روزانه برای ورود به سایت